Translate

tirsdag 11. mars 2014

Bøn med visse unnatak

Ikkje mykje som står att no.  Vigil Nova er innom rett som det er og forsikrar seg om at arbeidet går føre seg som det skal. 


Når dei er heilt ferdige har eg litt jobb å gjera. Eg får gå gjennom huset og ta bilete, så mange at det blir ein ok oversikt over kva som er å finne der. Nå trur eg snautt fleire kjem inn her utan løyve, men hadde eg hatt bilete av alt som forsvann frå lagringsrommet, så hadde det vore mykje enklare å dokumentere i forhold til Intasure. Ikkje for det, eg trur ikkje det blir problem nå heller, men det ville vore enklare å hugse for ein middelaldrande mann som ikkje er like detaljert i minnet sitt som det han var i yngre dagar. Men eg veit jo framleis slik omtrent kven eg er og har absolutt ikkje problem med å kjenne att dei eg høyrer i lag med. Sjølv på SKYPE klarer eg å få med meg kven eg snakkar med.  Vegen til matbordet har eg heller ingen problem med, i så fall måtte det vera at eg går den for ofte.Som ein liten bonusteneste fekk eg Tiziano til å bore gjennom dobbel murvegg for coaxen til internettet. Eg slapp bryet, og eg slapp å skaffe br av ein dimensjon som det truleg aldri ville vere bruk for til noko anna.

Kven som vert velsigna når dei går inn her frå av, det får du lesa utav biletet.

Kanskje det fins nokre unnatak i dei fromme bønnene?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar