Translate

onsdag 21. januar 2015

Eg tel og tel og talet vert mindre og mindre

Medan eg tel og tel dagar til avreise Puglia og talet vert mindre og mindre, arbeider eg med idear for korleis me kan skaffe oss fleire sengeplasser i Villa Felizia. Påbygg til huset er parkert. Sjølv med søknad og framlagde arkitektteikningar vart det ikkje noko råd på det sporet. 

Så får ein bare vera kreativ og prøve om ein kan få til noko anna. 

Eit anneks i tilnytning til eit lite utedo kan kanske vera ein måte å få det til på. Til det eksisterande bygget er det lagt fram nye avløpsrøyr som endar i dobbel septiktank. Vatn har me sjølv så det skulle ikkje vera noko stort problem å leggje røyr dei få metrane som skal til frå huset. Tidlegare har det vore slik at der det ikkje er tak over, der reknar ein det ikkje som eigen bygning. 
Om det er på denne måten framleis, er eg litt usikker på, men kanskje det kan vera dette sporet me skal halda oss til.
Do under eksisterande tak, dusj under open himmel og soveplass innanfor murvegger, men med tak av lettare konstruksjon enn det som vanleg er. Då blir det heile ein god del mindre ulovleg enn om me finn på å setje opp tilbygg utan godkjenning. 

Teikninga over er bare ei prinsippskisse, men der må vere plass til ei dobbelseng og ei køyseng. Det heile skal bare rome plass til søvn og vask, difor krympar me det ned så mykje som me bare kan.

Kor mange dagar er det forresten att til avreise Puglia?   
Fram til 17. mars er det 54 dagar rekna frå i dag 21.jan.