Translate

torsdag 8. september 2016

Kan fort gå godt sjølv om mykje går gale.

Gottaglie har så mangt å by på. Her er døme på begge slag. Sprelske fargar og former, toppa med juggel. Stopp nå litt, juggel er det slett ikkje. Ekte bladgull, mindre kan ein ikkje nøye seg med.


Godt med stor og god bil når ein fer slik frå sør til nord i Europa gong etter gong. Prøver etter beste evne å få til frakt begge vegar. Ganske mange liter olje har funne vegen til norske hushaldningar ved hjelp av Giottilinen. For eit par veker sidan vart det avlevert 10 liter olje på adresse på Gausel. Gildt å kunne hjelpe med transport. 
Rett nok kunne det blitt full stopp undervegs. Bakkane ved Kassel er bratte. Mange norske bilar får problem der. For høg fart i tunge bakkar med norskkjørte bilar som ikkje tåler belastninga. Hender vissnok ofte på tur ut i Europa. Nå hadde eg kjørt rett så mange mil i høg fart utan problem. Dei 166 hestane i Ivecoen dreg så de susar. Litt assistanse har dei fått og, så då susar det helst endå meir. For å gjere det litt kort, omtrent ved Kassel tok det til å blinke i ei lampe som varslar feil i innsprøytingssystemet. Men då fart ned til 80 km/t fekk lampa til å slutte å lyse, kunne vår ferd heimover halde fram. 

På parkeringsplassen utanfor Heidepark Soltau  like sør for Hamburg måtte eg likevel ty til NAF. Dei fekk tak i ein frå ADAC. Grundig type som hadde vanskar med å gje seg. Han ville så gjerne finne feilen. Men ikkje eingong diagnosekontakten var å finne.
Det var ikkje eg som fann kontakten, og det var først på verkstad i Tornerosevegen på Sandnes at eg fekk greie på kor kontakten er gøymt. Bak eit plastpanel på nedre del av dashbordet. men kanskje greitt å vite til eit anna høve?
Kjør nordover i eit tempo der lampa ikkje lyser, vart konklusjonen. Det vil seie: hald deg i ein fart av 80 gjennom resten av Tyskland og heile Danmark.

Ei GALLDYR oppleving i Heidepark fekk me med oss i tilegg til all ventinga på grunn av bilen.
Der oppe på kanten av stupet stoppa vogna opp litt. Folk skulle få tid til å kjenne på spenninga eller skrekken.
Så bar det utfor. Loddrett ned. Systematisert galskap spør du meg. Spør du Hadi var det visst tøfft. For Attaullah kjendest det meir som hans liv vart historie. Med andre ord: livet slutta der.

Sommaren i Puglia var også ganske så mangfoldig. Det luraste ein no kan gjera er å ta vare på dei beste minnene, så får heller dei andre gå i gløymeboka.

Me kom oss vel heim. Takk til Fjordline som endå ein gong tok vare på oss over blåmyra mellom Danmark og Norge.
Aleine ute på sjøen er ein ikkje. Her hadde me selskap av ein av dei store cruisebåtane frå det tyske reiarlaget Aida. Båtane deira er   ofte er innom i Stavanger i Cruisesesongen. 
Aleine ved bordet var dei heller ikkje dei to karane våre. Følgje hadde dei, og mat og drikke var dei vel unt etter 4 døgn på hjul frå Puglia.


Den tungpusta bilen måtte ha hjelp. På merkeverkstad for Iveco vart det nokså fort avklara at den måtte ha endå meir hjelp til å puste. Stor motor treng mykje luft om den skal dra godt både på flatmark og i bratte bakkar.


Ein kan undrast på at noko så lite skal ha så mykje å seie for forflytting av tre tusen fem hundre kilo. Her er turboeininga avmontert, ikkje meir enn 25 - 30 cm diameter på turbohuset. Men likevel, det er her kreftene og farten får den mengde luft som krevst for bakkane i Kassel og smidig kjøring med filskifte mellom trailersporet til høgre og filene til venstre der ein støtt og stadig ville få BMW, Mercedes, Porche og Audi ganske oppi baken om ein ikkje veik unna.

Då er det bare å gjere seg klar for neste Pugliatur. 25 dagar att i dag. 3. oktober er såleis ein viktig dag dei neste 25 dagane. Så er det er pr i dag 68 dagar att til turen etter det. Der må eg mest få lov å skrive litt reklame.  Har funne ein billett til bare 1420,- Nkr, og det er den aller billegaste billetten eg nokon gong har funne til Brindisi. Sjølv i februar 1998 då eg første gong reiste til Brindisi kosta det meir. 1800,- t/r Roma, og det var eit spesielt OL tilbud. Alle SAS sine destinasjonar som hadde arrangert fekk rabatterte billettar pga at det var OL det året.

https://us.skypicker.com/ er nettsida der eg fann billett til nemnde pris.