Translate

søndag 13. juli 2014

Supermåne over olivenlundane

Så heng den der, månen. Den er stor, større enn den brukar vera. Ser helst ut til at den lyser klarare og. Dei kallar det supermåne. Men tenk, det er same månen. Den er ikkje større, heller ikkje mindre. Den er bare nærare jorda i sin bane. Framleis heng den der, nå i vest. Det er like før den tek dag. Det er tid for meg og til å ta dag. Blir litt endringar i gjesteprotokollen i dag. Mona og Tor Sveinung får eit par dagar til på gjesterommet. Me flyttar ut frå det rommet me vanligvis brukar. Dei som overtek der blir henta i Bari i dag alt klokka 11:25. Dvs dei reiste frå Sola for 5 minutt sidan.  Nokre bubilnetter er heilt greitt det. I bubil er det jo slik at kvar du enn er, er du heime i di eiga seng. Ja me står parkert i oppkjøringa her, så vertskapspliktene har me ikkje tenkt å overlate til Tor Sveinung og Mona.
Me trur det vil bli triveleg med nye gjester og. Får håpe dei vil oppleve plassen her som oss, som ein superplass.Arbeid skal det ikkje mankere på medan me er her. Når nærare 50 oliventre blir rydda i, då skal eg lova det blir både greiner å bladverk å rydde i. Ein del av greinene er fine til ved, nokre mest til opptenning, men ein heil del og til vanleg fyring. Bladverket er tett og i store mengder. Når det turkar og visnar blir det samla i lange render som ein set fyr på. Store bål er heilt openbert farlege. Oljerike greiner og blokker brenn med kraftige stikkflammar, så ein skal helst vera varsam i denne geskjeften.Me kan brenne bål kvar kveld om me det vil. Trur nok helst det blir til at me samlar i passe haugar der det ikkje er til skade for trea. Så får det ligge og turke vidare til det vert haustferie. Ikkje så brannfarleg då. Hadde jo mildt sagt vore ein katastrofe om me, norskingane på Cda Coltora skulle setje fyr på området her. Her er ein olivenlund omlag ein kilometer herifrå som har brunne. Alle trea ser daude ut, men det er tett i tett med nye renningar nede ved stammen.  Slikt treng ein ikkje gjenta her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar