Translate

fredag 8. mars 2013

Tromle over tær?

Det er ikkje bare bare å starte som hagebrukar i stor stil, men har ein bare rett reidskap er mykje gjort.
Når det nå nærmar seg full fres framover for fine flater, lagar ein seg samstundes nye behov. Handlelista på Leroy Merlin er utvida med 1 gjenstand.

Eg vil bruke den til to ting:
For det første vil eg jamne jorda etter å ha frest den opp.
For det andre vil eg stå klar til å kjøre over tærne på bassengfantar som ikkje veit skil på mitt og ditt.

For det siste formålet er det rett nok eit problem at slike fantar truleg ikkje  kjem på vitjng medan me er på plass.
Dei kjem nok heller når me ikkje er heime der, men heime her
(kjøkken bordet i Helmikhølen Vigrestad er arena nå)

Ikkje så fælt mange dagar att nå til det lova landet ligg framfor våre føter. 13 dagar og omtrent 4 timer er det att til me set føtene på bakken i Roma.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar