Translate

torsdag 3. mai 2018

Rett i dass

Me har eit utedass på tomta vår. Til forskjell frå norske av det slaget, er dette litt meir luksuriøst.  Det er ganske solid bygd, i mur. Kvitkalka innvortes og utvortes. Mest som eit lite smykke nedpå parsellen.
Lite oppmerksomhet har det fått. Har liksom bare stått der, for det meste oversett. Ein omgang kalk har det nok fått sidan me overtok her i otober 2012, men det er det heile. Ut med rutle som har vore lagra der. Fram med Kärcher, vatn og straum.
 Det flassa frå veggene,  men veggen stod urokkelig.
Sjølve doskåla ser betre ut enn på ein normal utedass. Vatn manglar, men det fins bøtter nå med vatn ein kan bera med seg når trongen melder seg. Sjølvaste dokosten har overlevd, og det ganske lenge, minst 6 år.
 Oppheng for handklede eller hylle for dasspapir?
Ventilasjon er teken vare på ganske så effektivt med stor luke i veggen dekka med myggnett.
Hol i veggen, nærmast som ein liten sluk kom og fram under laga av gammalt skrot. Einaste eg ikkje fann, som i allefall var vanleg på dei utedassa eg var innom i mi utedasstid, var bilete av kongefamilien og vekeblad til å slå i hel tida med pressrier.

Mange gonger er det slik at først når ein er i gang med noko fysisk så kjem kreative tankar til overflata. Då gjelds det om å ta vare på dei og vege for og imot, ikkje sleppe tankane unna som bare tull.
Me har planar om eit lite anneks. Rundt 20 kvadratmeter skal vera mulig i følge reglar som gjeld på området. Om kommunale myndigheter her lokalt vil godta søkand om eit slikt lite ekstra bygg på tomta er endå usikkert.

Den kreative tenkninga i går under dassvasken går ut på at denne bygningen kan brukast på to ulike vis. Her må ny dør på plass, dør som svingar utover. Får me lov å bygge anneks i tilknytning til denne dassen, kan me oppgradere til WC. Eige vatn har me, eigen septik likeså. Kloakkrøyr er lagt klar like til muren på utedassen, slange for vassforsyning skal ikkje vera urimeleg krevjande å få på plass. Doskåla kan truleg brukast om att, treng bare ein veggheng cisterne til spylevatn. Anneks med eige vannklosett må vel vera bra.

Skulle så gå til at dei kommunale nede i Latiano held fast på at området der me er er "protected area", så får me heller søke om bruksendring. Gamledassen kan bli lagerrom for oppå jorda basseng for 26000 liter vatn. Vatnet blir tappa ut ved lagring, så ikkje uroa deg, der er plass. Motor til jordfresar og klippeskjær, lauvblåsar, kantklippar og motorsager pluss anna me kanskje må bruke skoskei for å lirke på plass, det skal gå inn ein heil del. Då slepp me i tilfelle unna med lagring av syklar og utemøbler inne i huset. Me får nå sjå.
Rastlause meg finn fort ein grunn til å ta ut på tur når ein kjem så langt som utpå kvelden. I går hadde eg eit halvt blomkål og litt bacon saman med kvit saus ferdig i kartong. Ein omgang i steikeomnen så var eg mett. Ikkje eg som var ein tur i omnen, der var det blomkålet, bacon og den kvite sausen som hamna før det kom på tallerken og vart til mette for meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar