Translate

mandag 30. april 2018

Slektskap til stor litteratur

Vidunderet kom til "gards". Alt dette graset som i verste fall kan føra til bøtlegging om det får stå og tørka, det fekk nå ein fiende som skulle gjera kort prosess med det heile.  Det let seg gjera å festa det nye apparatet på motoren til jordfresaren. Honda motoren starta som alltid på første trekk i snora. Men så var det dette knivbladet då. Fram og tilbake gjekk maskinen, men å få knivbladet til å gjere det same såg det ut til å vera lite råd med.
Etterkvart såg eg at dei to girspakane var kopla saman med eit stag. Har ikkje forstått heilt kva som skjer ved hjelp av det staget og kvifor det skal vera på ved fresing. Når eg tok det av, vart kuttaren aktivert og det var tid for slått.
Og du verda som den slo denne nyvinninga på bruket. Eg kjende mest som eg vart ein del av den store litteraturen, mest som eg skulle vera i litt slekt med Isak Sellanraa, langt ute rett nok. Nobelprisen til Hamsun kom mykje på grunn av Markens grøde. Mest litt morosamt at eg går her og kjenner eg har litt til felles med Isak. 
Så står  det att det store spørsmålet: Kva gjer eg med høyet. Har frå ulike kjelder fått gode forslag men endå ikkje kome til nokon konklusjon.
Elling Aarsland Er det fare for regn så hesje du. Eg har ein magefølelse av at du ikkje får nerbør før te hausten. 

Lik detteVis fleire reaksjonar
Svar16t
Geir Hausken Elling Aarsland den følelsen kan fort vera rett
Handsam


Svar16t

Svar16t
Elling Aarsland Er det nokon litt større tomter/gardsbruk tilsals rundt deg ? [vil jo ikkje ner i tomtestørrelse) Litt lei regn.
Handsam


Svar16t
Geir Hausken Små parsellar, større teigar, her er mykje forskjellig. Einaste ulempe er vel at du får driftstøtte frå Brüssel om bare storleiken er litt større enn vår eigedom. Fekk omtrent 380 Euro årleg støtte i 4 år, men så auka kravet til storleik slik at vår drift er for liten.
Leiv Karsten Medhaug Skal du hesja eller tek du det som flathøy og tørkar det på bakken ? Lykke til med slåtten og høytørken😊🌞
Lik detteVis fleire reaksjonar
Svar1d
Livar Dubland Gløym hesjing. Sæting om kvelden og kasting om morgenen gjør nok susen. To-tre dager så kan du legge ut annonse på Subito.it eller henge opp plakat i vegkanten..Handsam
KLIPP og lim frå Facebook var mest meir komplisert enn det å klippe graset.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar