Translate

mandag 8. september 2014

Tunga beint i munnen og fingerdans over tastaturet

Ein skal halde tunga beint i munnen og fingrane kan visst setja ned farten der ei dansar over tastaturet. Det hjelper lite om dei tek eit sidesteg når endelause rekkjer med tal skal skrivast i rett rekkjefølgje. Nettbank er ein kunst når ein knappast veit kva felt ein skal skriva i. Når språkdugleiken er på lågast registrerbare nivå, får ein visst bare setje alle klutar til og satse på at lukka står ein bi. 



Det kom inn ei straumrekning frå ENEL ein gong i juli, men så har den bare fått lov å liggje der og freiste. Ikkje summen som freista, sjølv om prisen er drygare enn på norsk kraft.  Bare det å få den registrert inn i nettbanken har i seg sjølv vore "trøttande" nok. 

Sist straumrekninga vart betalt, var det Knut som assisterte. Han er litt kvikkare enn far sin på å bruke Google translate. Straumen vart betalt ein gong tilbake i juni og sidan har me henta inn endå meir energi til lys, vannpumpe, varmvatn, kjøleskap og litt luksus i form av luftkjøling.


Etter fleire krumspring fann eg ut at eg kunne ikkje vera verre enn eldstesonen. Kunne han ta seg fram i den babelske italienske nettbanken, ja så måtte vel eg og finne ut av det. Det ordna seg. Det meste ordnar seg jo når ein bare får ta tida til hjelp.

Medan me har vore heime her på Vigrestad har me fått hjelp av Guido til haust av pærene. Fint dei kan kome til nytte. Betre det enn haugar med nedfallsfrukt. Naboane tvers over vegen har vel og vore på plass. Hadde vore gildt om dei er der når me kjem nedover att. Alltid spennande med nye naboar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar