Translate

søndag 25. november 2012

Vidundermiddel?


Me ville male porten og gitterdørene i ein djup grønfarge. Hammerite ville vore valet heime. Her fann eg noko som på eigenreklame på boksen lovar svært så bra. Iallfall for meg som ikkje likar lange førebuingar.  

Det vert rett og slett sagt på boksen at her skal ein bare påføre geleen direkte på metallet sjølv der det måtte vera rust. Litt fukt gjer heller ikkje noko. Medan eg malte tenkte eg på kva grunnen kan vera til at slike vidundermiddel  ikkje blir brukt på bilar. Er det bare det at boksen lovar meir enn den faktisk kan klare, eller er det slik at dei som lagar bilar og syklar dei skal selje nye seinare og då er det ikkje så lurt å lage det altfor haldbart.
Før eg fekk gang på malinga hadde eg meg ein tur til Ostuni. Fantastisk by som aldri slutta å fascinere. På denne tida er det ikkje påtrengande mange turistar. Ein vil liksom ikkje ha for mange av same slag som seg sjølv. Blir meir autentisk då trur me.
Har vore ein del gonger i Ostuni nå i løpet av dei siste 14 åra. Har aldri tidlegare lat merke til taktekking, at det er steinplater med fuger mellom som vert vedlikehalde.  Det er vel som då me bygde huset og skulle til med pipe. Hadde aldri sett så mange ulike utformingar av pipehattar og overfater på piper som nett då.
Her har ikkje vore mykje fres på veret siste halv anna veka.  Heit utenkjande å driste seg utpå jordet med ein fres som endå ikkje er innkjøpt. Såg på ein Honda hos Leroy Merling i dag. Den hadde kardang for kraftoverføring til rotorane. Med andre ord ikkje reimar som må stramast eller som evt ryk tvert av. 

Hondaen hadde i tillegg hjul med traktormønster. Er ikkje større gutungen enn at også det tel med. I tillegg så var knivane eller rotorblada overdekka av eit hus som held molda på plass. I tillegg til det trur eg kanskje det er ørlite tryggare enn der motoren står oppå rotoren og knivane sviv utan noko form for tildekking. Det er jo litt jord eg har ambisjonar om å frese opp. Huset ligg i eine enden av eigedomen, vil tru det er omtrent 1 ½ mål frå vegen og ned til og med huset. Det er dette området eg har tenkt å «luke» ein gong i året ved motorisert hjelp.  Kan nok godt hende at me dyrkar eit eller anna i det som vil liggje som ein åker. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar