Translate

fredag 16. november 2012

Den dagen då eg fekk bank


I dag har eg rukke ein runde for å inspisere eigedommen.  8,5 smale men lange mål. Eigedommen er omtrent 30 meter brei og rundt 280 meter lang. Det er mest så eg kunne fristas til å seie at det tek 5 min å gå til endes og tilbake att, men då kjem vel svaret frå deg som les: Så dårleg trent var eg og ein gong. Sidan me sist var her har jorda fått pleie. Truleg er og første haustinga av oliven unnagjort. Taket som eg hadde planar om å gjera noko med, har  fått førebels fred. Tett er det som det er. It’s raining cats and dogs er rette utrykket for å sei noko om veret. 

Deutsche Bank var ingen dum stad å gå for å opprette konto her i Puglia. Best å ha eigen konto for å kunne leggje inn straumrekningane på autotrekk. 

Akkurat nå er her lite forbruk, faktisk ingenting. Starumen er borte vekk den. Ikkje vatn, ikkje lys, ikkje ladestraum for telefon eller Pc. Anten er det tomt for straum, det fins ikkje meir å få tak i nett no, eller så kan det vere veret som har laga krøll på linjene. Dumt om det blir lang periode som straumlaus. Skal nok klare meg, men tungvint blir det.

Det eg hadde att av dagen gav meg bank.  Sikkert ingen dum ide å satse på Deutsche Bank i Francavilla Fontana. 

Først ein halvtime med ein kundekontakt. Deretter handletur til Auchan, så innom Villa Felizia for å hente "bolleta" frå Enel. Då sørgjer Deutsche Bank for autotrekk av straumrekninga slik at det einaste eg har å gjera er å passe på å fylle opp kontoen. Online-bank skulle dei og ordne når eg kom tilbake. 
Etter dryge to timar måtte sjølv den lokale DIRETTORE bite i det sure eplet. Me får ikkje ordne nettbank, og ho som veit kva eg skal skrive inn på dei rette plassene for at systemet skal godkjenne nettbank for ein nordmann med fast adresse i Noreg og bare svært så mellombels adresse Cda Coltora, ho er ikkje å få tak i. Får me det til seinare, sa dirrettore og hans assistent, så sender me ein mail og gjev melding.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar