Translate

mandag 24. september 2012

Kor i vidaste verda er me?


Ja, det er annleis enn heime.
 Her varmare, her er meir sol, her er mindre regn, her er veldig kjekke folk, her er koselege hus, her er endelause flater med oliventre, her er god mat og drikke, men er her betre? 
Ikkje det eg kan sjå, men mykje her er heilt  annleis.
For å lokalisere litt betre kor Villa Felicità ligg, har eg skaffa meg hjelp av Google.
 Utruleg kor dei har vore og kva dei får til.
Me må som de sikkert har fått med dykk heilt sør til hælen av Italia. 
Hamnebyen Brindisi, tidlegare viktig ferjehamn for trafikk mot Hellas 
er administrasjonssenter i området enn så lenge.

Tomta vår er lang og smal. Eigarane dei siste to åra har gjort ein formidabel jobb med oppgradering av huset som her er avbilda frå lufta. Den åtte mål store tomta har og blitt tatt godt vare på. Det er her me tenkjer å bli oljesjeikar i olivenolje.
Det er eit stykke til meir tettbygde strok. 6 -7 km til næraste butikk. Mest som å bu på ein av gardane på Elgane.  Smale vegar langs eigedomsgrensene i eit nett som kunne vere ein edderkopp verdig. Me har pugga vegen så godt me kunne, og trur nok at me nå i haustferien skal klare å finne fram. Navigon frå Garmin kan nok og hjelpe til om det blir nærast håplaust. 
Ser det ut som dette når me kjem fram, då har me reist i ein ekstra dimensjon. Då har me reist bakover i tid eit par år. Då Street View bilen til Google for forbi Cda. Coltura i mars 2010 hadde det  endå ikkje vore nok omveling på eigedommen eller på huset. Huset som på det tidspunktet nok var ganske slitent, har i løpet av eit par år blitt pussa opp fullstendig frå inst til ytst.  Inne er det heilt ferdig, ute kan me nok gjera litt meir.  Skygge/tak over terrassen og farge på gitter framfor dører og vindauge er prioriterte oppgåver. Men det er heldigvis ikkje slik at noko grin mot ein og ropar: 
Kom her er meir arbeid du MÅ gjera.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar