Translate

mandag 15. oktober 2018

Lenger enn langt og endå lenger

Du må nok ta deg god tid om du vil koma til endes på denne bloggen. Det som skulle blitt fleire små har nå til saman blitt ein i verste fall så lang at du fell av før du kjem til endes. Eit overhendig torever slo ut internettet i Villa Feliza, ganske så ettertrykkelig kan du sei. Ei veke att til heimreis vart også for kort tid til på ny å bli kopla til WWW. skyDSL har mista ein kunde. Fulmine slo såpass ned at ein del av det mest vitale når det gjeld straum rett og slett vart slått ut. Brønnpumpa sa takk for seg, internett ville ikkje meir og alarmen brydde seg vel sytten om nokon hadde prøvd å kome seg inn når me reiste vår veg.

Det tok ikkje meir enn ein dag før vatnet frå brønnen strøymde i nye stristraumar opp frå djupna. Men først var der tre menn i sving i dryge to timar for å skifte denn delen av utstyret som ligg aller djupast. Motoren til vannpumpa vart henta opp av røynde folk, og jammen var det bruk for alle dei seks hendene som kom for å avhjelpe situasjonen for vannhungrige nordmenn.

Same dag kom to menn frå VigilNova for å få gang på alarmen. Av fem sensorar måtte 4 byttas med nye. Eit printkort i alarmsentralen måtte også byttas. Tek fort litt tid slikt, for når første sensor var skifta viste testen av der framleis var feil. Slik heldt det fram til bare ein av dei gamle sensorane hang igjen på plasssen sin og der heng den framleis og gjer jobben slik den skal. Printkortet vart og bytta ut, er vel kanskje det som kommuniserer med alarmsentralen og gir beskjed når det er nødvendig å rykke ut. Det siste som skulle ordnas var internett, og der gav eg opp. Eg makta ikkje å få kundeservice for skyDSL lokalisert i Nederland til å skjøna at når lynet slo ned, så rett og slett daua internett. Dei ville at eg skulle kople meg opp mot modem med standard url 192.168.100.1Could you please provide us the following information from the GUI?

    software version of the modem;
    cable resistance value;
    any error and/or fault;
    SNR value;
    status of the LEDs of the modem;?

Looking forward to receiving from you a feedback on this matter, we remain at your dispos


- Open your browser 
- Go to the web interface of your skyDSL2 Modem status dialing: 192.168.100.1
- Now you can see the basic state (make a screenshot of the BASIC STATE)

Korleis eg skulle få det til når sikringen i huset rauk straks eg plugga i straumkontakten for modemet er langt over min fatteevne.
Løysinga vart å avslutte heile internettavtalen med skyDSL. Det fins andre leverandørar som sikkert klarer å levere varene like godt eller betre.

Kan fort overskygge det positive når ein får såpass mykje å ordne opp i. Ein gong trudde eg faktisk at det skulle la seg gjere å lære språket, italiensk, men så langt er eg ikkje imponert over meg sjølv. Det går på eit vis i butikkar og når ein skal ha tak i verktøy og slikt i ein ferramenta. Ferramenta er som Malden på torget i si tid. Jernvarehandel med eit sortiment som overgår all fantasi. Eg har ikkje kjøpt ny "piede di porco" etter at det eg hadde forsvann. Beinet skiftar art på veg til eller frå Italia. Me kallar det "kubein" og tjuvane sist sommer tenkte nok det var ein god ting å ta med seg. Eg har det ikkje lenger, men eg veit kva det heiter når eg kjem meg så langt at eg får kjøpt eit nytt eit.

Eg har god kompetanse i å ombestemme meg har eg funne ut. Det vart ikkje lenger enn dette i denne omgang. Kunne jo ha retta på innleiinga kanskje, men kvifor sjå seg bakover. Lite ein kan gjere med fortida anna enn å lære av den.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar