Translate

torsdag 18. oktober 2018

If anything happens

Når lynet slår ned, då skjer det fort. Så fort at ein knapt anar kva som skjedde før det er over. 
Godt då med eit forsikringsselskap som leverer mest like raskt. If anything happens er eg glad eg har avtale med 
If
Bil får ein ikkje lov å kjørar med på vegen utan forsikring. Med hus er det annleis, om ein vil kan ein bare ta utgiftene sjølv etterkvart som dei eventuelt dukkar opp. 
Ingen som har lese bloggen min sidan eg starta, kan ha oversett det faktum at me har hatt mange meir eller mindre utrivelege besøk. Det er Intasure, ein forsikringspool med base i England som måtte ta kostnadane når det eine etter det andre skjedde. Til sist vart det nok for dei, og på ein måte kan eg nå forstå dei og. Vår premieinnbetaling   var aldri nok til å dekke utgiftene me påførte selskapet. Forresten så var det ikkje me som påførte dei desse utgiftene, det var vel heller våre anonyme venner som såg til at huset vårt ikkje vart ståande heilt aleine når me ikkje var der.Gode råd er til tider dyre. Ikkje mange norske selskap tilbyr forsikring av fritdsbustad utanlands. For fleire år sidan høyrde eg om If, men slik det var var det greitt nok. 3 bilar og 2 hus, eit heilt opplegg kan du sei.Eg ringde agenten for If,  Christian Lindal og forstod fort at det var rette staden eg vende meg til. Eg la ingenting imellom om alle forsøka som var gjort på å kome seg inn i Villa Feliza, opplyste og om installert alarm og VigilNova, vaktselskapet som rykker ut når alarmen melder om trong for det. Godt tilbud fekk eg, og etter gjennomgang av dei forsikringsavtalane eg hadde frå før for dei andre forsikringsobjekta, kom me til at me flytta alt over til If.  Der me før betalte Nkr 28000,- til vårt tidlegare selskap og nærare  500 pund til Intasure, kom me nå unna med Nkr 25000,- til If og då er huset på Cda Coltura inkludert. Erfaring er MEGAgod så langt, så får me bare håpe alle avskrekkande tiltak har si virkning.Me fekk oppgjer alt dagen etter at eg hadde sendt inn skaderapport. Ikkje vart det rekna eigenandel, ikkje for det eg hadde brukt ein del timar på å få tak i folk som skulle reparere. Litt står att, men det fiksar eg sjølv. Det var eigeninnsatsen som vart rekna opp mot eigenandel. Det mest snedige var korleis sakshandsamar ordna med overgang frå Euro som eg oppgav skaden i til kroner som skulle overførast til konto.  Pr dags dato er kursen 9,46. Kursen som vart brukt var 1 Euro er lik 10 kroner. ikkje mindre enn 961,74 i overkurs. dei som er forvitne nok bør då lett kunne rekne seg fram til kor mykje skade lynet klarte å gjere dei millisekunda det stod på.
         Mitt kooperative hjarte kan i tillegg glede seg over dette↑

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar