Translate

lørdag 16. april 2016

Nedteljing vert aldri feil

Det er viktig å halde styr på kva tid sommarferien er.  Kanskje ekstra viktig nå som eg ikkje har ferie lenger. Nokre vil vel seie at eg har ferie året rundt, men slik kjennest det ikkje.  Siste skuledag før sommarferien er bare historie. Den sitrande forventninga til første skuledag etter sommarferien er også borte. Sanneleg godt ein kan lage seg sine eigne merkedagar, dagar ein kan sjå fram til og gleda seg til.

Med fiks ferdig ferjebillett frå Risavika til Hirtshals 12. juni, skulle alt vere klappa og klart for den etterkvart årvisse turen sør gjennom dejlige Danmark, Tyskland, Austerrike og Italia.  12. juni var siste mulighet å reise før prisane tok ein godt jump oppover.  Sov kjør, sov kjør, sov kjør, sov kjør. Etter eit ukjent tal repetisjonar skulle eg vera framme ved målet Latiano  i god tid før Line og Oddvar kjem for å låne land og seng i eit par veker hos oss "der nere" som me seier.
Oddvar har vore i Puglia før, og fekk heilt klar meirsmak. Får satse på at han ikkje blir altfor skuffa når det går opp for han at OPERA i Grottaglie ikkje lenger eksisterer, og at han av den grunn ikkje vil kunne ta reprise på eit måltid mat som i følge fotografen førte til eit henført salig uttrykk då han sommaren 2013 var der for å nyte det bordet kunne by på.
Foto: Livar
Han blir sikkert ingen vanskelig gjest å ha nå som han skal ha med seg nokon som kan passe på han.

Av minst to grunnar har reiseplanen blitt endra.
1)
Skuleåret 2015/2016 må bli slutt før ferda sørover tek til.  Me som har vore to i fleire år, har brått  blitt fire. Me må ta omsyn til eit par 16-åringar som skal bli ferdige med skuleåret før det  kan bli snakk om å reise til Italia. Dei gledar seg til varmen i Italia. Italiavarmen liknar truleg på varmen i Afghanistan.
2)
På den tida i sommarsesongen, siste halvdel av juni, let det seg ikkje gjere å reise  med bubil på Fjordline, alt er alt på noverande tidspunkt reservert etter det heimesida deira viser.

       
Då blir Colorline frå Kristiansand god å ty til.  (trykk på sørlandsbyen, så får du vite kor mange dagar det står om før me stiller opp på kaien for avreise med Superspeed) 

Skal ein til  Italia MÅ ein reise så snart høvet byr seg. Det viste seg at skulen for Attaullah og Hadi tok sommarferie ein dag tidlegare enn det eg rekna med. Nokre kroner i gebyr for å flytte avreisa ein dag fram reknar me ikkje på. Det viktigaste er å kome seg avgarde så fort som bare råd.

Billetten for sommarstart med Fjordline, vart på grunn av diverse omstende omgjort til Sommarslutt med same selskap. 14.august må me stille på kaien i Hirtshals og vere klar for retur over Nordsjøen. 

Innan den 11. august skal me ha pakka ned jordisk gods og gull, alt me helst vil finne att seinare. Utruleg mykje der er plass til på eit soverom.  Høgt under taket er det. Hadde me hatt trong for å overnatte veldig mange, kunne me sikkert lasta i høgda, kanskje så mange som 4 soveplassar over kvarandre og med to slike soveriggar kunne me hyst 8 stk på gjesterommet.
Me rekk truleg og innom flyplassen i Bari den dagen turen nordover startar. Denne sommaren reiser Anne Marie  mot normalt til Bari i staden for Brindisi. Me som skal reise med bil har 4 heile dagar på turen og det vil klare seg. I mangel av Livar som co-driver eller hovudsjåfør for ein sovande bileigar må me ha såpass tid til å legge bak oss dei 2600 kilometrane det er før me kan ta det med ro ombord i Bergensfjord eller Stavangerfjord.

Nå med korrektur frå eigen friviljug korrektør.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar